Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2021

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Bij een aantal behandelingen, zoals kronen en (gedeeltelijke) prothesen, worden er ook techniekkosten gerekend. Deze kosten staan hier niet vermeld. 

Indien de kosten van de totale behandeling meer dan € 250,- bedragen zal er een begroting worden gemaakt.

Tandheelkunde

  

Consultatie en Diagnostiek

  

Maken en/of beoordelen foto's

  

Preventieve mondzorg

  

Verdoving

  

Vullingen

  

Wortelkanaalbehandelingen

  

Kronen en bruggen

  

Behandeling Kauwstelsel

  

Behandeling Kauwstelsel

  

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving )

  

Kunstgebitten

  

Tandvleesbehandelingen

  

Implantaten

 Naar boven

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.