Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2024

Via onderstaande link vindt u de prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Tandartstarieven 2024 | Tandarts.nl

Bij een aantal behandelingen, zoals kronen en (gedeeltelijke) prothesen, worden er ook techniekkosten gerekend. Deze kosten staan hier niet vermeld. 

Indien de kosten van de totale behandeling meer dan € 250,- bedragen zal er een begroting worden gemaakt.